3D Geluid

3D omgevingsmodel voor Geluid

Berekening aan geluid vanwege weg- en railverkeer en industrie vereisen een 3D omgevingsmodel.
Op deze pagina vindt u datasets om u te ondersteunen met het opstellen van het model.
De dataset is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgezet door een samenwerking tussen het Kadaster, RIVM en de TU Delft.
Bij het samenstellen is gebruik gemaakt van de BAG, BGT en het AHN.
Hierbij is grote zorg besteed om de databestanden zoveel als mogelijk aan te laten sluiten bij de fysieke werkelijkheid, maar er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Klik hier voor uitgebreide productbeschrijving.

Er zijn een drie soorten bestanden: hoogte, bodemvlakken en gebouwen.

Bodemvlakken
Deze dataset bevat polygonen met de bodemfactor als attribuutwaarde.

Hoogte
Voor het modelleren van de maaiveldhoogte is een TIN beschikbaar.

Gebouwen
De gebouwen uit het BAG zijn voorzien van hoogteinformatie vanuit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en vanuit luchtfoto’s.
Gebouwen met hoogteinformatie vanuit het AHN zijn opgeknipt bij grote hoogtesprongen binnen het gebouw.

Meer informatie over de drie soorten bestanden is te vinden in de productspecificatie.


Werkwijze voor het downloaden van een kaartblad

3D Geluid Gebouwen (2D + hoogte) is landsdekkend te downloaden als 1 zip bestand.
3D Geluid Bodemvlakken (2D) is zowel landsdekkend als 1 zip bestand te downloaden, maar ook per kaartblad.
3D Geluid TIN/Hoogtelijnen is alleen per kaartblad te downloaden vanwege de grootte van de bestanden.

Voor het downloaden per kaartblad selecteer in het drop-down menu het gewenste bag peildatum jaar.
Selecteer vervolgens op de kaart het gewenste kaartblad. Inzoomen kan met de scrolfunctie van uw muis of door dubbelklikken op de kaart.
Vervolgens vindt u in de tabel rechts van de kaart of onder de kaart een link om het bijbehorende zipbestand te downloaden.
KAARTBLAD:
INHOUD FORMAAT DOWNLOAD
3D Geluid Bodemvlakken (2D) GeoPackage 1.2 (gezipt)
3D Geluid TIN/Hoogtelijnen GeoPackage 1.2 (gezipt)
3D Geluid Gebouwen (2D + hoogte) GeoPackage 1.2 (gezipt)
LANDSDEKKEND
INHOUD FORMAAT DOWNLOAD
3D Geluid Bodemvlakken (2D) GeoPackage 1.2 (gezipt)
3D Geluid Gebouwen (2D + hoogte) GeoPackage 1.2 (gezipt)

Indien u vragen heeft over het product of feedback wilt delen dan kunt u contact opnemen via beheerpdok@kadaster.nl of 088-1834500.


Voor meer informatie over GeoPackage 1.2 kunt u naar docs.geostandaarden.nl.